หน้าจานสแตนเลส               ง้อสแตนเลส 90 องศา

  
                              ต่อตรงลดเชื่อมสแตนเลส                          ง้อสแตนเลส 90 องศาแบบเงา

  
                                นิปเปิ้ลสแตนเลส                                         ต่อตรงเชื่อมสแตนเลส

  
                          ต่อตรงสแตนเลสเกลียวใน                                      อุดปลายสแตนแบบเงา
Current Pageid = 76