ง้อ PVC 90 องศา                                        ต่อตรงลด PVC 

                            
                           ข้อต่อสามทาง PVC                                        ข้อง้อ PVC 90 องศา


ข้อต่อสามทาง PVC
Current Pageid = 74