ท่อ HDPE ทุกรุ่นทุกขนาด                   ต่อตรงลดเชื่อม HDPE

  
                             ท่อระบายน้ำใต้ดิน                                   ต่อตรงเชื่อมเกลียวนอก HDPE

            
                                   ง้อ 90 เชื่อมชน HDPE                          สามทางเชื่อมชน HDPE

         
                    ต่อตรงสวมอัดยูเนี่ยมเกลียวใน                                         ฝาครอบวาล์ว

      
                                   นิปเปิ้ล                                                       ลดเหลี่ยม

     
                                   ลดกลม                                                อุดปลายเกลี่ยวใน

   
                         อุดปลายเชื่อมชน HDPE                                    ง้อ90เกลี่ยวใน HDPE
Current Pageid = 77