ปลั๊กอุดหกเหลี่ยมเกลียวนอก                                          คัปปลิ่ง

  
                                       นิปเปิ้ล                                               สามทางเกลียวใน

  
                                          ยูเนี่ยม(ตรง 1 รู)                       ยูเนี่ยม(ตรง 2 รู)

    
                                          ปลั๊กอุปลายเกลียวใน               ปลั๊กอุปลายเกลียวใน (1 รู)

  
                                                   สามทาง               ต่อตรงลดทองเหลืองเสียบสาย

                 
                   หัวพ่นหมอก SGD-FOG (0.15 mm.)                                ง้อ 90Current Pageid = 78